Partnereink

NAV online adatszolgáltatás
2020.06.12.

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét valamennyi szerzõdött partnerünknek egy fontos jogszabályváltozásra.

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2020. július 1-jétõl hatályba lépõ módosítása alapján a belföldi adózók közötti ügyletekrõl kiállított valamennyi számláról adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV felé. A kötelezettség az egészségpénztár nevére kiállított számlákat is érinti.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez elõfeltétel az adózó regisztrációja a NAV oldalán. A regisztráció és a felhasználó-kezelés mûködésérõl szóló részletes leírás a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start oldalon érhetõ el.

A Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár által üzemeltetett számlarendszerben (volt MediSmart rendszer) generált számlákról* a rendszer akkor fogja az adatokat a NAV felé online továbbítani, amennyiben az adózó (Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztárral Elektronikus Számla Szolgáltatási szerzõdést kötött adóalany) a NAV regisztráció során - lehetõleg külön erre a célra létrehozott - egyik technikai felhasználó azonosítóit betölti a számlarendszerbe.

(*a Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár és az adózó közt megkötött és hatályos Elektronikus Számla Szolgáltatási szerzõdés alapján az elektronikusan felküldött számlaadatokból készített számlák)
 
Erre azért van szükség, mert a patikai pénztárgépes rendszer a számla kiállításhoz szükséges adatokat csak továbbítja, és a számla a Generali számlarendszerében készül el, ezért ezeket az adatokat szintén a Generali számlarendszerének kell feladni a NAV felé.

A NAV regisztráció során generált

• technikai felhasználó bejelentkezési név
• technikai felhasználó jelszó
• technikai felhasználóhoz tartozó tanúsítvány kulcs
• technikai felhasználóhoz tartozó cserekulcs

a Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár számlarendszerébe az alábbi linkrõl elérhetõ online felületen kell betölteni.

https://gateway.generalikartya.hu/Gen.NavX.Register/

Egy adóalanynak csak egyszer kell az adatokat betölteni akkor is, ha több telephelyet üzemeltet.

Az adatok betöltésének sikerességét az alábbi linken tudják ellenõrizni:

https://gateway.generalikartya.hu/Gen.NavX.Register/Home/Check

FIGYELEM:

A regisztrációs adatok teljes körû megadásának a hiányában a számlák nem kerülnek automatikusan továbbításra a NAV felé. A Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár, mint számlarendszer üzemeltetõ az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok átadása hiányában az adatszolgáltatás elmulasztásáért semmiféle felelõsséget nem vállal.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Elektronikus Számla Szolgáltatási szerzõdés 1. sz. melléklete (ÁSZF) 2020.07.01-tõl kiegészül az online számla adatszolgáltatási kötelezettség szabályozásáról szóló résszel. A dokumentum letölthetõ errõl a linkrõl:

http://www.generalikartya.hu/letoltheto.php?a=download&id=187

Amennyiben a sikeres NAV regisztrációt követõen az adatok feltöltését is sikeresen elvégezi, úgy a Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár számlarendszerében generált számlákról a rendszer a kötelezõ adatok továbbítani fogja a NAV felé.
 
GY.I.K.
 
Az adatbetöltés során elõforduló leggyakoribb problémák alapján néhány javaslattal szeretnénk segíteni a munkáját:
Kérjük, az adatokat másolással illessze be a
oldal jobb oldalon található mezõibe.
 
A Bejelentkezési névhez a technikai felhasználó bejelentkezési nevét kell beilleszteni.
 
Ha sikertelen a betöltés, a "Kommunikáció" feliratra kattintva, kérjük, nézze meg a 2. blokkban szereplõ hibaüzenetet.
Ha jogosultsági hiba, akkor a
oldalon bejelentkezést követõen a Felhasználók menüben, a saját számlák lekérése mellett adjon számlakezelési jogot a technikai felhasználónak, majd próbálja meg újra a NAV bejelentkezés és Mentést.
Ha autentikációs hiba, akkor valamelyik adatsor hibás, esetleg egy üres szóköz maradt az adatsorok végén. Kérjük, javítsa és próbálja meg újra a NAV bejelentkezés és Mentést.
Ha ezt követõen is sikertelen az adatok betöltése a technikai felhasználó jelszavát meg kell változtatni szintén a NAV oldalán, és azzal megismételni az adatok rögzítését.
 
Figyelem: Egy adóalanynak csak egyszer kell az adatokat betölteni akkor is, ha több telephelyet üzemeltet.
 
Az adatok sikeres feltöltését követõen, kérjük, a NAV oldalán már ne változtassa meg a technikai felhasználóhoz megadott jelszavát. Ha mégis, akkor ismételje meg az adatok feltöltését a Generali regisztrációs oldalán is.
 
Ha nem csak a Generali Egészségpénztár kártyás vásárlásainak az elszámolására használja a rendszert, hanem más Egészségpénztárak felé ezen keresztül küldi a számlákat (pl. Patika, Új Pillér, IZYS), akkor ha a NAV online számla oldalon korlátozást állít be a Vevõkre, akkor kérjük, hogy erre tekintettel tegye.
 
További részletes magyarázat:
A Felhasználó és a Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár (továbbiakban Szolgáltató) közt megkötött és hatályos Kártyaelfogadói szerzõdés 4. sz. melléklete szerint a számlát fõszabály szerint az Egészségpénztár nevére és címére kell kiállítani. http://www.generalikartya.hu/letoltheto.php?a=download&id=181
 
A Felhasználó és a Generali Egészség- és Önsegélyezõ Pénztár (továbbiakban Szolgáltató) közt megkötött és hatályos Elektronikus Számla Szolgáltatási szerzõdés értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy az Eladó (jelen esetben a Felhasználó) helyett és nevében számlát állít ki azokból az adatokból, melyeket az Eladó az erre a célra kialakított csatornán keresztül részére megküld. Az Eladó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy azokról a tételekrõl, amelyek vonatkozásában elektronikus számla kiállítására a Szolgáltatónak megbízást adott, számlát, vagy számlaadatot továbbított a Szolgáltató Elektronikus Számlarendszerbe más számlát nem állít ki.
 
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 13/A. §[4] (1) pontja alapján a számlázó programnak (jelen esetben számlázó program a MediSmart eSzámla v1.1 Webservice) a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá esõ okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelezõ adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá esõ okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.
 
A 2007. évi CXXVII. törvény 10. sz. melléklete 2020.07.01-tõl hatályos verziója szerint az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítésérõl - ide nem értve a 89. § szerinti termékértékesítést -, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá esõ okiratról.
 
A 2007. évi CXXVII. törvény 10. sz. melléklete 2021.01.01-tõl hatályos verziója szerint az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekrõl, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá esõ okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésrõl, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.
 
 << Vissza a főoldalra
Új szolgáltatók

WellWay Clinics Corvin

Remény Gyógyszertár

Da Vinci Gyógyszertár

Fekete Sas Gyógyszertár

Népkerti Magánklinika

Aranyszem Optic-Med Kft.

Viadukt Medical Center Fogászat

Borostyán Gyógyszertár

Fortuna Gyógyszertár

Benkő Patika

Partnereink